Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne to urządzenia zamieniające promienie słoneczne w energię cieplną. Mogą służyć do ogrzewania wody w budynkach. W zależności od wielkości instalacji woda może zostać wykorzystana w gospodarstwie domowym jako woda użytkowa lub do ogrzewania pomieszczeń. Dzięki energii pochodzącej z odnawialnego źródła kolektory słoneczne generują spore oszczędności.

 

Instalacja solarna: budowa i montaż

Solary (nazwa potoczna określająca kolektory słoneczne) można montować w różny sposób, najpopularniejsze miejsce to pochylone dachy skierowane na południe. Zapewnia to najlepszą ekspozycję na promieniowanie słoneczne. Dachy płaskie lub ustawione pod nieodpowiednim kątem (optymalne nachylenie dachów dla instalacji solarnej to 40o) nie stanowią problemu – kolektory słoneczne można zamontować na wspornikach ustawionych na gruncie, płaszczyźnie lub przymocowane do ścian budynków. Warunkiem jest odpowiednia ekspozycja na słońce.
Instalacja solarna składa się również ze zbiornika, w którym gromadzona jest ogrzana woda. Z uwagi na to, że największy pobór energii ze słońca przypada na okresy, w których woda użytkowa nie jest wykorzystywana, zbiornik powinien być odpowiednio duży i izolowany, aby utrzymywał ciepło. Kolejnym ważnym elementem jest pompa obiegowa, która utrzymuje stałe ciśnienie w instalacji. Planując inwestycję w kolektory słoneczne, należy przygotować odpowiednie miejsce, które pomieści te elementy.

 

Kolektory słoneczne a ogrzewanie

Sezon grzewczy w polskim klimacie przypada od października do marca i wiąże się z mniejszą ilością słońca. Przez to instalacja solarna może okazać się niewystarczająca do ogrzania budynku, jednak na pewno może ona stanowić wsparcie dla konwencjonalnego ogrzewania. Nawet nieduży wkład w codzienne ogrzewanie wygeneruje spore oszczędności w perspektywie roku, zwłaszcza jeśli montaż kolektorów połączony zostanie z inwestycją w jeden z wydajnych kotłów dostępnych w naszej ofercie.